ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Seria reedycji "Biblioteki Głosu Prawa" wystartowała!

Jako tom pierwszy tej wyjątkowej i kunsztownie wydanej serii ukazała się monografia Aleksandra Dolińskiego sprzed ponad 100 lat pt. Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie tylko inspiruje do dzisiaj, ale wiele rozważań pozostaje aktualnych.

Konstytucja Trzeciego Maja jako dzieło sztuki

Kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 r. skłaniały do refleksji - tak od dawien dawna. Refleksji nad wizją Polski, a potem nad stanem Polski. W 2021 r. obchodzimy aż dwie jubileusze konstytucji – 100-lecie Konstytucji marcowej oraz 230-lecie Konstytucji 3-maja. W najnowszym, przygotowywanym, „Głosie Prawa” (nr 7) obydwu poświęcamy nieco miejsca. Dzisiaj, dokładnie w dniu 230. rocznicy uchwalenia Ustawy rządowej, przypominamy piękny odczyt na temat Konstytucji majowej jako dzieła sztuki, który 3 maja 1930 r. na antenie Polskiego Radia wygłosił prof. Stanisław Gołąb – erudyta i mistrz słowa, a przy tym wybitny cywilista i procesualista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo „Palestra” ma nowego redaktora naczelnego i nowe Kolegium

Serdeczne gratulacje dla Pani Mecenas Ewy Stawickiej i Pani Mecenas dr Moniki Strus-Wołos!

100 lat temu Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 1921 r. przed godz. 17.00 Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję - prawa zasadnicze dla wolnej Polski.

Profesor Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Przed 70 laty Rafał Lemkin świętował wejście w życie konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. Nie spoczął jednak, ale wyznaczył sobie kolejny cel swojej samotnej walki – utworzenie stałego międzynarodowego trybunału karnego. Niestety celu owego nie udało się mu zrealizować, na co złożyło się wiele czynników. Dopiero pół wieku po przyjęciu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 1998 r. społeczność międzynarodowa przyjęła Statut Rzymski, a w konsekwencji cztery lata później powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Ziściło się marzenie Lemkina. W 2015 r. do składu sędziowskiego Trybunału został wybrany sędzia z Polski. Sześć lat później tenże Sędzia został Prezesem Trybunału. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla Polski, także z uwagi na fakt, że jednym z twórców współczesnego Międzynarodowego Prawa Karnego był Rafał Lemkin, a jego rodak dzisiaj kieruje jedną z najważniejszych globalnych instytucji sądowych.

Czasopisma naukowe – punkty i/a poziom

Przed tygodniem Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zaktualizowane listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – tzw. listy czasopism punktowanych. Wywołało to poruszenie wśród naukowców, szczególnie prawników. Naszego czasopisma nie ma na listach, choć powstałe w tym samym czasie są - z bardzo wysoką punktacją. „Głos Prawa” wydajemy już czwarty rok, jesteśmy w wielu bazach indeksacyjnych, a wszystkie publikacje zamieszczane w czasopiśmie są dostępne wszędzie, gdzie to możliwe: w bazach bibliotecznych, bazach indeksacyjnych, w wyszukiwarkach. Stale rozbudowujemy też mechanizmy popularyzacji publikowanych w „Głosie Prawa” opracowań. To – w naszym przekonaniu – najważniejsze. Docierać bezpłatnie do jak najszerszego grona odbiorców z treściami naukowymi. I dbać o te treści, a tym samym o czasopismo. Naszym niezmiennym celem – od powstania czasopisma w 2018 r. (a właściwie jego reaktywacji) – jest tworzenie otwartego prawniczego czasopisma naukowego, czasopisma wolnego od wszelkich czynników tłamszących wolność w nauce.

Najnowszy numer „Głosu Prawa” jest numerem 200 tytułu!

Przed wrześniem 1939 r. ukazało się 194 numery czasopisma. Bieżący numer 2 (6) z 2020 r. jest numerem 200 – licząc od powstania tytułu w 1924 r.

Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia - w nadziei na lepszy Nowy Rok!

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości, a na co dzień jeszcze więcej zdrowia, wszelkiej pomyślności i nadziei, że 2021 Rok będzie czasem powrotu do normalności!

Zmarł profesor Ryszard Szawłowski (1929-2020) - niestrudzony lemkinolog

Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2020 r. zmarł w Warszawie prof. Ryszard Szawłowski, niestrudzony badacz życia i dokonań Rafała Lemkina - polskiego prawnika, twórcy pojęcia "genocyd" oraz głównego autora Konwencji ONZ o ludobójstwie. Dwa miesiące przed śmiercią ukazała się Jego pomnikowa książka pt. "Rafał Lemkin. Biografia intelektualna.

Gratulacje dla Pani Sekretarz Redakcji

Niezwykle miło nam poinformować, że znakomita rozprawa na temat przedawnienia autorstwa naszej Sekretarz Redakcji Pani dr Joanny Kruszyńskiej-Koli uznana została za najlepszą pracę doktorską 2019 r. w prestiżowym konkursie "Państwa i Prawa"

INSO 2020 - już 20 listopada!

20 listopada 2020 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres On-line Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2020, organizowany przez Sekcję Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Zapraszamy

FINREG 2020 - 23 października 2020 r. - DOSTĘPNE JUŻ W SIECI

Instytut Allerhanda i "Głos Prawa" zapraszają na VII. edycję Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020. Ponad 30 prelegentów, ponad 200 uczestników. Nadzwyczaj ważne dla współczesności tematy.

Wkrótce nr 6 "Głosu Prawa"

Jako zapowiedź polecamy kolejny Przegląd orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego autorstwa Patryka Gacki.

Odszedł adwokat Andrzej Bąkowski (1927-2020)

Późnym wieczorem 30 sierpnia 2020 r. zmarł w Warszawie adwokat Andrzej Bąkowski, jeden z nestorów stołecznej palestry, ceniony prawnik, obrońca w procesie Radia "Solidarność", dobry Człowiek, Przyjaciel

Wkrótce flagowe wydarzenia Instytutu Allerhanda: FinReg 2020 i INSO 2020

W październiku i listopadzie 2020 r. odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu.

Zanim zostaniesz sędzią - nowa książka pod patronatem "Głosu Prawa"

Właśnie ukazała się książka sędziego Dariusza Czajkowskiego pt. Zanim zostaniesz sędzią

Zapraszamy na Kongresy Instytutu Allerhanda

W październiku i listopadzie odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu. 17 i 18 października 2019 r. w Warszawie – VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019

Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów

Późną jesienią 2018 r. uruchomiliśmy „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda”, czasopismo będące organem Instytutu Allerhanda.

Boże Narodzenie 2019 – Nowy Rok 2020 – Spotkanie Noworoczne

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Spokoju, Radości oraz Wzajemnego Szacunku. A na nadchodzący 2020 Rok wszelkiej pomyślności!

100 lat praw wyborczych Kobiet

Przed stu laty, 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który w art. 1 stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” – jeżeli ukończył 21 lat...