ISSN: 2657-800X
search

Tom drugi "Biblioteki Głosu Prawa" - dzieło o fundacjach Wilhelma Edmunda Rappe

Jeszcze w 2021 r. udało się nam wydać tom 2. serii "Biblioteka Głosu Prawa - Fontes", a wkrótce po Nowym Roku wysyłamy do drukarni tom trzeci.

Tymczasem o tomie 2. To dzieło unikalne. Przygotowane do druku latem 1939 r. Nigdy nie zostało opublikowane. Dotyczy fundacji kościelnych i wyznaniowych, ale rozważania (na szerokim tle historycznym i porównawczym) sprawiają, że jest to dzieło cenne dla nauki prawa fundacyjnego.

Autor to chyba najwybitniejszy znawca i praktyk prawa fundacyjnego w okresie II RP.