ISSN: 2657-800X
search

Zasady etyczne

Celem redakcji „Głosu Prawa” jest umocnienie czasopisma jako wiodącego publikatora treści naukowych, praktycznych i edukacyjnych o profilu prawniczym i ekonomicznym, mających znaczenie nie tylko dla polskiego obszaru ekonomiczno-prawnego. W związku z tym naszym priorytetem jest dbanie o jakość publikowanych materiałów, a tym samym wszyscy zaangażowani w proces publikacji: autorzy, redaktorzy czasopisma, recenzenci i wydawca są zobowiązani do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.


Owe standardy wywodzimy z zaleceń Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics – dalej: COPE), które zamieszczono w Kodeksie postępowania i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) oraz we Wskazówkach etycznych Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).

Zasady etyczne przyjęte przez redakcję "Głosu Prawa" zostały zatem oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.


Diagramy COPE
w języku polskim dostępne na stronie Wydawnictwa C.H.Beck