ISSN: 2657-800X
search

HUK 2007-2010

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego - HUK 2007-2010

Autorem koncepcji czasopisma był prof. Arkadiusz Radwan, wydawcą Wydawnictwo C.H.Beck. Periodyk nawiązywał do najlepszych tradycji czasopism niemieckich z zakresu prawa handlowego.