ISSN: 2657-800X
search

Wydawca

"Głos Prawa" jest wydawany przez Fundację imienia Aliny i Leszka Allerhandów

we współpracy z

Instytutem Allerhanda

i jest organem naukowym Instytutu Allerhanda

 

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów powstała w 2017 r. 

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w obszarze edukacji, nauki i kultury, szczególnie w zakresie:
a. Wspierania działalności naukowej i popularnonaukowej z historii prawa, prawa sądowego oraz porównawczego;
b. Przyczynianie się do upamiętniania dziedzictwa intelektualnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie;
c. Wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do upamiętniania wkładu Polskich Żydów w rozwój kultury i nauki;
d. Wspieranie działalności fundacji Instutut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, z wyłączeniem jednak dotacji finansowych na jego rzecz.

Celem fundacji jest także:
a. Sprawowanie opieki nad kolekcją rodzinną Aliny i Leszka Allerhandów;
b. Dbanie o dobre imię i dziedzictwo rodziny Allerhandów;
c. Wspieranie inicjatyw mających na celu opiekę nad zwierzętami i prowadzenie działalności filantropijnej.
Zainteresowanych wsparciem Fundacji Allerhandów, w tym wydawania czasopisma "Głos Prawa" prosimy o darowizny na konto:

 

02 1750 0012 0000 0000 3870 3358 

 

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów

ul. Julian Tuwima 9a

34-500 Zakopane

REGON:368584711 

KRS:0000699852

 

 

Prosimy o kontakt e-mailowy przez formularz kontaktowy.

 

Adresy korespondencyjne:

 

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów

ul. Juliana Tuwima 9a

34-500 Zakopane
glosprawa@gmail.com 
www.glosprawa.pl

 

---------------------------------------------------------------------

 

Instytut Allerhanda

ul. Jana Dekerta 18

30-703 Kraków

www.allerhand.pl