ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Klauzula rebus sic stantibus Kazimierza Przybyłowskiego po raz pierwszy w kompletnym wydaniu!

Jako tom trzeci "Biblioteki Głosu Prawa" w serii Fontes ukazało się wybitne dzieło prof. Kazimierza Przybyłowskiego pt. Klauzula rebus sic stantibus. Dzieło nie tylko inspiruje, ale zachowało aktualność do dzisiaj.

Spotkanie autorskie z profesorem Philippem Sandsem, Kraków, 6 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z profesorem Philippem Sandsem -  już dzisiaj o 18.00 w Krakowie w siedzibie Muzeum przy ul. Dajwór 18.

Czasopisma indeksowane - GŁOS PRAWA

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że "Głos Prawa" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt.

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Tego dnia pamiętamy o ogromnej ofierze, jaką złożyli Wszyscy walczący o wolną i suwerenną Polskę w tym tragicznym Zrywie. Okupanci nie dokonywali bestialskiego ludobójstwa (rzeź Woli) a drudzy patrzyli zza Wisły.

Interim measures of protection in the International Court of Justice – order of 16 march 2022 in case Ukraine vs Russia

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu dr Ewy Sałkiewicz-Munnerlyn na temat tymczasowych środków zabezpieczających w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości – analiza postanowienia MTS z 16 marca 2022 r. w sprawie Ukraina przeciwko Rosji. Artykuł zapowiada zeszyt nr 9 "Głosu Prawa".