ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Czasopisma indeksowane - GŁOS PRAWA

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że "Głos Prawa" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt.

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Tego dnia pamiętamy o ogromnej ofierze, jaką złożyli Wszyscy walczący o wolną i suwerenną Polskę w tym tragicznym Zrywie. Okupanci nie dokonywali bestialskiego ludobójstwa (rzeź Woli) a drudzy patrzyli zza Wisły.

Interim measures of protection in the International Court of Justice – order of 16 march 2022 in case Ukraine vs Russia

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu dr Ewy Sałkiewicz-Munnerlyn na temat tymczasowych środków zabezpieczających w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości – analiza postanowienia MTS z 16 marca 2022 r. w sprawie Ukraina przeciwko Rosji. Artykuł zapowiada zeszyt nr 9 "Głosu Prawa".

Agresja Rosji na Ukrainę - wątki prawne - prostowanie kłamstw/nieścisłości - okiem eksperta PPM

O agresji Rosji na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego okiem eksperta - prof. Patrycji Grzebyk z naszej Rady redakcyjnej

Jubileusz Profesora Stanisław Waltosia

Profesor Stanisław Waltoś, to dla pokoleń prawników w Polsce Autorytet i Nauczyciel, a dla licznych także Mistrz i Wzorzec prawnika, historyka, historyka sztuki i naukowca. Z okazji pięknego jubileuszu 90. urodzin życzymy Panu Profesorowi zdrowia i pomyślności, a kolejnym pokoleniom prawników wielu możliwości słuchania Pana Profesora i czerpania z Pana mądrości. Ad multos annos!