ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Podsumowanie 2022 Roku - nadzieje na Rok 2023

Dobiega końca trudny rok 2022. Mimo wielu przeciwności, udało się nam utrzymać cykl wydawniczy. Opublikowaliśmy dwa kolejne zeszyty naszego czasopisma (numer 9, który w części poświęciliśmy Ukrainie oraz nr 10), a ponadto wydaliśmy dwa, jakże ważne i aktualne, tomy "Biblioteki Głosu Prawa - Fontes".

Klauzula rebus sic stantibus Kazimierza Przybyłowskiego po raz pierwszy w kompletnym wydaniu!

Jako tom trzeci "Biblioteki Głosu Prawa" w serii Fontes ukazało się wybitne dzieło prof. Kazimierza Przybyłowskiego pt. Klauzula rebus sic stantibus. Dzieło nie tylko inspiruje, ale zachowało aktualność do dzisiaj.

Spotkanie autorskie z profesorem Philippem Sandsem, Kraków, 6 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z profesorem Philippem Sandsem -  już dzisiaj o 18.00 w Krakowie w siedzibie Muzeum przy ul. Dajwór 18.

Czasopisma indeksowane - GŁOS PRAWA

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że "Głos Prawa" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt.

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej

78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które było próbą odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Tego dnia pamiętamy o ogromnej ofierze, jaką złożyli Wszyscy walczący o wolną i suwerenną Polskę w tym tragicznym Zrywie. Okupanci nie dokonywali bestialskiego ludobójstwa (rzeź Woli) a drudzy patrzyli zza Wisły.