ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Seria reedycji "Biblioteki Głosu Prawa" wystartowała!

Jako tom pierwszy tej wyjątkowej i kunsztownie wydanej serii ukazała się monografia Aleksandra Dolińskiego sprzed ponad 100 lat pt. Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie tylko inspiruje do dzisiaj, ale wiele rozważań pozostaje aktualnych.

Konstytucja Trzeciego Maja jako dzieło sztuki

Kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 r. skłaniały do refleksji - tak od dawien dawna. Refleksji nad wizją Polski, a potem nad stanem Polski. W 2021 r. obchodzimy aż dwie jubileusze konstytucji – 100-lecie Konstytucji marcowej oraz 230-lecie Konstytucji 3-maja. W najnowszym, przygotowywanym, „Głosie Prawa” (nr 7) obydwu poświęcamy nieco miejsca. Dzisiaj, dokładnie w dniu 230. rocznicy uchwalenia Ustawy rządowej, przypominamy piękny odczyt na temat Konstytucji majowej jako dzieła sztuki, który 3 maja 1930 r. na antenie Polskiego Radia wygłosił prof. Stanisław Gołąb – erudyta i mistrz słowa, a przy tym wybitny cywilista i procesualista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo „Palestra” ma nowego redaktora naczelnego i nowe Kolegium

Serdeczne gratulacje dla Pani Mecenas Ewy Stawickiej i Pani Mecenas dr Moniki Strus-Wołos!

100 lat temu Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 1921 r. przed godz. 17.00 Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję - prawa zasadnicze dla wolnej Polski.

Profesor Piotr Hofmański prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Przed 70 laty Rafał Lemkin świętował wejście w życie konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r. Nie spoczął jednak, ale wyznaczył sobie kolejny cel swojej samotnej walki – utworzenie stałego międzynarodowego trybunału karnego. Niestety celu owego nie udało się mu zrealizować, na co złożyło się wiele czynników. Dopiero pół wieku po przyjęciu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w 1998 r. społeczność międzynarodowa przyjęła Statut Rzymski, a w konsekwencji cztery lata później powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Ziściło się marzenie Lemkina. W 2015 r. do składu sędziowskiego Trybunału został wybrany sędzia z Polski. Sześć lat później tenże Sędzia został Prezesem Trybunału. Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla Polski, także z uwagi na fakt, że jednym z twórców współczesnego Międzynarodowego Prawa Karnego był Rafał Lemkin, a jego rodak dzisiaj kieruje jedną z najważniejszych globalnych instytucji sądowych.