ISSN: 2657-800X
search

Aktualności

Czasopisma naukowe – punkty i/a poziom

Przed tygodniem Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało zaktualizowane listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – tzw. listy czasopism punktowanych. Wywołało to poruszenie wśród naukowców, szczególnie prawników. Naszego czasopisma nie ma na listach, choć powstałe w tym samym czasie są - z bardzo wysoką punktacją. „Głos Prawa” wydajemy już czwarty rok, jesteśmy w wielu bazach indeksacyjnych, a wszystkie publikacje zamieszczane w czasopiśmie są dostępne wszędzie, gdzie to możliwe: w bazach bibliotecznych, bazach indeksacyjnych, w wyszukiwarkach. Stale rozbudowujemy też mechanizmy popularyzacji publikowanych w „Głosie Prawa” opracowań. To – w naszym przekonaniu – najważniejsze. Docierać bezpłatnie do jak najszerszego grona odbiorców z treściami naukowymi. I dbać o te treści, a tym samym o czasopismo. Naszym niezmiennym celem – od powstania czasopisma w 2018 r. (a właściwie jego reaktywacji) – jest tworzenie otwartego prawniczego czasopisma naukowego, czasopisma wolnego od wszelkich czynników tłamszących wolność w nauce.

Najnowszy numer „Głosu Prawa” jest numerem 200 tytułu!

Przed wrześniem 1939 r. ukazało się 194 numery czasopisma. Bieżący numer 2 (6) z 2020 r. jest numerem 200 – licząc od powstania tytułu w 1924 r.

Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia - w nadziei na lepszy Nowy Rok!

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju i radości, a na co dzień jeszcze więcej zdrowia, wszelkiej pomyślności i nadziei, że 2021 Rok będzie czasem powrotu do normalności!

Zmarł profesor Ryszard Szawłowski (1929-2020) - niestrudzony lemkinolog

Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2020 r. zmarł w Warszawie prof. Ryszard Szawłowski, niestrudzony badacz życia i dokonań Rafała Lemkina - polskiego prawnika, twórcy pojęcia "genocyd" oraz głównego autora Konwencji ONZ o ludobójstwie. Dwa miesiące przed śmiercią ukazała się Jego pomnikowa książka pt. "Rafał Lemkin. Biografia intelektualna.

Gratulacje dla Pani Sekretarz Redakcji

Niezwykle miło nam poinformować, że znakomita rozprawa na temat przedawnienia autorstwa naszej Sekretarz Redakcji Pani dr Joanny Kruszyńskiej-Koli uznana została za najlepszą pracę doktorską 2019 r. w prestiżowym konkursie "Państwa i Prawa"