ISSN: 2657-800X
search

Redakcja

GŁOS PRAWA
Przegląd Prawniczy Allerhanda

 

Czasopismo wydawane przy współudziale
przedstawicieli nauki i praktyki
prawa oraz ekonomii


 

ISSN 2657-800X (wersja online)


ISSN 2657-7984 (wersja drukowana)

 


Redaktorzy

Adam Redzik – redaktor naczelny
Arkadiusz Radwan
Wojciech Rogowski


Sekretarz redakcji
Joanna Kruszyńska-Kola
 
Redaktor językowy
Patryk Gacka Wydaje

Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów
we współpracy z Instytutem Allerhanda

www.glosprawa.pl

 

e-mail: glosprawa@gmail.com

 

Warszawa