ISSN: 2657-800X
search

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego - HUK 2007-2010

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, znane pod skrótem HUK, ukazywało się przez niespełna cztery lata. Redaktorem naczlnym był dr Arkadiusz Radwan. 

 

Komplet zeszytów dostępny jest w bibliotekacj oraz ww bazach Lex i C.H.Beck