ISSN: 2657-800X
search

Zmarł profesor Ryszard Szawłowski (1929-2020) - niestrudzony lemkinolog

Z ogromnym żalem informujemy, że 2 grudnia 2020 r. zmarł w Warszawie prof. Ryszard Szawłowski, niestrudzony badacz życia i dokonań Rafała Lemkina - polskiego prawnika, twórcy pojęcia "genocyd" oraz głównego autora Konwencji ONZ o ludobójstwie.  

Pogrzeb prof. Szawłowskiego odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2020 r.  Poprzedzi go nabożeństwo żałobne odprawione w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Śp. prof. Ryszard Szawłowski był z urodzenia Wilnianinem, a z pochodzenia Warszawianinem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1959 r. uzyskał doktorat. Wkrótce wyjechał na stypendium do Bonn. Pochodzenie i publikacje naukowe na temat finansów publicznych spowodowały, że nie mógł liczyć na pracę naukową w komunistycznej Polsce. Po uzyskaniu azylu pozostał na Zachodzie. Pracował w licznych ośrodkach naukowych i prowadził wielowątkowe badania nad finansami publicznymi i instytucjami prawa międzynarodowego. Przez wiele lat był profesorem na Uniwersytecie w Calgary. Wykładał w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Do Polski wrócił po 1989 r. W kolejnych latach wydał kilka książek, w tym pomnikowe dwutomowe dzieje Najwyższej Izby Kontroli i dwutomowe (wydawane kilkakrotnie) dzieło pt. Wojna polsko-sowiecka 1939. Przez ostatnie ponad dwadzieścia lat poświęcił się studiom nad życiem i dokonaniami Rafała Lemkina - polskiego prawnika, którego dokonaniem było stworzenie koncepcji i definicji "genocydu-ludobójstwa", a następnie doprowadzenie do przyjęcia przez ONZ w 1948 r. konwencji. W tych latach powstało wiele opracowań, w tym studium nad "ludobójstwem”, w którym opisał kwalifikowaną formę ludobójstwa nazywając ją "genocidum atrox" (ludobójstwo okrutne). 

ŚP. Prof. Ryszardowi Szawłowskiemu i Jego dokonaniom poświecimy obszerniejsze opracowanie w następnym zeszycie "Głosu Prawa".

Zwieńczeniem badań nad Lemkinem jest opublikowana przed dwoma miesiącami pomnikowa książka pt. Rafał Lemkin. Biografia intelektualna. (Wydawnictwo Naukowe Sedno 2020).