ISSN: 2657-800X
search

Czasopisma indeksowane - GŁOS PRAWA

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że "Głos Prawa" jest czasopismem znajdującym się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt. 

 

Link do strony MEiN z wykazem czasopism punktowanych

 

"Głos Prawa" jest też czasopismem indeksowanym w bazie ERIH+ oraz w wielu innych bazach naukowych. Szczegóły tutaj.