ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Przeciw jednostajności orzecznictwa

„Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 30, s. 377-380.

Stosunek sędziego do prawa. Uwagi na tle porównawczym

„Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 32, s. 387-399.

Reforma prawa karnego w Niemczech

„Głos Prawa" 2020, t. 3, nr 1 (5), poz. 13