ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Przeciw jednostajności orzecznictwa

„Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 30, s. 377-380.Wpływ kodeksu karnego na prawo prywatne

„Głos Prawa” 2022, t. 5, nr 1 (9), poz. 8

Stosunek sędziego do prawa. Uwagi na tle porównawczym

„Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 32, s. 387-399.


Reforma prawa karnego w Niemczech

„Głos Prawa" 2020, t. 3, nr 1 (5), poz. 13

Naukowe przygotowanie kandydatów sędziowskich

„Głos Prawa” 2021, t. 4, nr 2 (8), poz. 27


Istota procesu cywilnego

„Głos Prawa” 2022, t. 5, nr 1 (9), poz. 9