ISSN: 2657-800X
search
2023, vol. 6, No. 2 (12), poz. 24
2023, vol. 6, No. 2 (12), item. 24
2023-12-30
wyświetleń: 194 |

Anzelm Lutwakschool

Praworząd nienawiści

Nie potrzeba zaiste ani być Polakiem ani Żydem, — wystarczy być zgoła bezinteresownym widzem, aby zaboleć do szpiku swego człowieczeństwa, zapłonąć gniewem, wstrętem i zgrozą przed rozszalałą furją teutońskiego nacjonalizmu.

Pod hasłem „przebudzenia się Niemiec” — regeneracji niemieckiej „duszy narodowej", dokonuje się w oczach tego, po zęby zbrojnego, a przeto właśnie bezsilnego i bezradnego świata, niepoczytalne i w następstwach nieobliczalne dzieło zniszczenia i przewrotu — na obszarze 70-ciomilionowego państwa, szczycącego się mianem krainy myślicieli i poetów, a jednego z pierwszych w kręgu dumnej kultury Zachodu.