ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr. 2 (8), poz. 26
2021, Vol. 4, No. 2 (8), item. 26
2021-12-31
wyświetleń: 86 |

Ernest Tillschool

Naukowe przygotowanie kandydatów sędziowskich

Doświadczenie nabyte przy egzaminach sędziowskich wskazuje, że  kandydaci nie zdawają, sobie najczęściej sprawy ze   znaczenia i doniosłości wymaganej od nich domowej pracy naukowej. Niektórzy sądzą, że wystarczy, jeśli kandydat spisze albo ile możności dokładnie streści wszystkie do danej kwestyi odnoszące się przepisy i rozporządzenia, inni uważają, pracę za dostatecznie naukową jeśli mniej lub bardziej dokładnie przytoczą, zapatrywania kilku komentatorów, jeszcze inni mniemają, że spełnili zadanie, gubiąc się we własnych, bez należytego przygotowania spisanych argumentach i doraźnych uwagach interpretacyjnych, bez zagłębienia się w przedmiocie.


[wkrótce całość]