ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Naukowe przygotowanie kandydatów sędziowskich

„Głos Prawa” 2021, t. 4, nr 2 (8), poz. 27