ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Stosunek sędziego do prawa. Uwagi na tle porównawczym

„Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 32, s. 387-399.