ISSN: 2657-800X
search
2020, t. 3, nr 2 (6), poz. 35
2020, Vol. 3, No. 2 (6), item. 35
2020-12-23
wyświetleń: 235 |
pobrań: 111 |

Adam Redzikschool

„Poczet Jurystów i Ekonomistów” (5): Aleksander Doliński (1866-1930)


Aleksander Doliński za życia zyskał uznanie jako wybitny znawca teorii i praktyki prawa handlowego w Polsce, który – jak nikt inny – nadawał się do kierowania dziełem skodyfikowania tego działu prawa. Jego więc wybrano przewodniczącym Sekcji Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej RP.  On też był głównym twórcą polskich kodyfikacji z obszaru prawa handlowego, w tym nade wszystko prawa spółek. W artykule przybliżono sylwetkę prof. Dolińskiego i jego osiągniecia naukowe i kodyfikacyjne. Wiele z nich do dzisiaj stanowi niedościgniony wzorzec.

 

Roman Longchamps de Bérier  pisał o nim: „obok gruntownej wiedzy komercjalnej oraz wielkiej pracowitości, cechowały prof. Dolińskiego niezwykłe zalety charakteru. Łagodność i wyrozumiałość, umiejętność szanowania każdego zdania, brak wszelkiej małostkowości i próżności jednały mu miłość kolegów i młodzieży i zapewniały pomyślny wynik wszelkiej pracy, podejmowanej wspólnie z innymi. Dzięki tym przymiotom szerokie sfery społeczeństwa odnosiły się do ś.p. profesora Dolińskiego z pełnym zaufaniem, ofiarując mu liczne godności […]”.

 

[wkrótce całość]