ISSN: 2657-800X
search

„Głos Prawa” 1924-1939

Rozpoczynając wydawanie w 1924 r. nowego czasopisma dla adwokatów, a właściwie dla wszystkich prawników, dr Anzelm Lutwak sięgnął do mądrości starożytnej, do IX księgi Żywotów i poglądów słynnych filozofów Diogenesa Laërtiusa, który w usta Heraklita z Efezu – żyjącego pomiędzy 540 a 480 rokiem przed Chrystusem – włożył słowa: „Lud walczyć musi o prawo, jak o mury miasta”. Stały się one mottem czasopisma redagowanego „przy współudziale przedstawicieli nauki i praktyki prawa przez Dra Anzelma Lutwaka, adwokata we Lwowie”.

 

Na temat "Głosu Prawa" i redaktora Lutwaka: A. Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos", „Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 3, poz. 2, s. 8-29. 

 

 


- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1924 - CAŁOŚĆ

       nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1925 - CAŁOŚĆ

       nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1926 - CAŁOŚĆ

       nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1927 - CAŁOŚĆ

      nr 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1928 - CAŁOŚĆ

      nr 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1929 - CAŁOŚĆ

      nr 1-4, 5-6, 7-9 (brak),10-11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1930 - CAŁOŚĆ

          nr 1, 2 (brak), 3, 4 (brak), 5, 6, 7, 8, 9, 10-11

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1931 - CAŁOŚĆ

      nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1932 - CAŁOŚĆ

      nr 1, 2-3, 4-5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1933 - CAŁOŚĆ

      nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1934 - CAŁOŚĆ

    nr 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8 (brak), 9, 10-11, 12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1935 

    nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1936  

    nr 1-3, 4-6, 7-9, 10-12

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1937 

     nr 1-2, 3-4, 5-6 (brak), 7-8, 9-10

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1938 

    nr 1-2, 3-4, 5, 6-8, 9-10

 

- "GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1939

    nr 1-2, 3-5