ISSN: 2657-800X
search

"Głos Prawa" 1924-1939

Rozpoczynając wydawanie w 1924 r. nowego czasopisma dla adwokatów, a właściwie dla wszystkich prawników, dr Anzelm Lutwak sięgnął do mądrości starożytnej, do IX księgi Żywotów i poglądów słynnych filozofów Diogenesa Laërtiusa, który w usta Heraklita z Efezu – żyjącego pomiędzy 540 a 480 rokiem przed Chrystusem – włożył słowa: „Lud walczyć musi o prawo, jak o mury miasta”. Stały się one mottem czasopisma redagowanego „przy współudziale przedstawicieli nauki i praktyki prawa przez Dra Anzelma Lutwaka, adwokata we Lwowie”.

 

Na temat "Głosu Prawa" i redaktora Lutwaka: A. Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos", „Głos Prawa" 2019, t. 2, nr 3, poz. 2, s. 8-29. 

 

 


"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1924 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1925 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1926 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1927 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1928 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1929 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1930 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1931 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1932 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1933 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1934 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1935 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1936 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1937 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1938 - CAŁOŚĆ

 

"GŁOS PRAWA" ROCZNIK 1939 - CAŁOŚĆ