ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce

"Głos Prawa" 2018, t. 1, nr 1-2, poz. 3, s. 13-33.