ISSN: 2657-800X
search

Przegląd Prawniczy Allerhanda

O sposobach powoływania na urzędy sędziowskie

„Głos Prawa" 2020, t. 3, nr 2 (6), poz. 28