ISSN: 2657-800X
search
2020, t. 3, nr 1 (5), poz. 2
2020, Vol. 3, No. 1 (5), item. 2
2020-06-20
wyświetleń: 1380 |
pobrań: 789 |

Ewa Sałkiewicz-Munnerlynschool

Tymczasowe środki zabezpieczające w postanowieniu MTS z 23.01.2020 w sprawie Gambia v. Birma (Mjanma)

W arykule przeanalizowano zarządzenie MTS wskazujące środki tymczasowe w srawie stosowania Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójswa (Gambia vs Birma) z 23 stycznia 2020 r. Różne aspekty tradycyjnych wymagań dotyczących wskazania środków tymczasowych zostały przedstawione w oparciu o orzecznictwo MTS, szczególnie w odniesieniu do jego mocy wiążącej, po wydaniu wyroku w srawie LaGrand, w którym Trybunał wyjaśnił, że jego postanowienia dotyczące tymczasowej ochrony są wiążące. Przedsawiony zosał również jeden nowy wymóg – wiarygodności praw chronionych – sformułowany przez Trybunał po raz pierwszy w srawie Belgia vs Senegal.

Pojęcia kluczowe: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, środki tymczasowe, tymczasowe środki ochrony, wiarygodność, warunki przyznawania środków tymczasowych; skutki prawne środków tymczasowych; zapobieganie sporowi.


Artykuł ukazał się w języku angielskim.