ISSN: 2657-800X
search
2023, t. 6, nr 1 (11), poz. 16
2023, vol. 6, No. 1 (11), item. 16
2023-06-30
wyświetleń: 45 |

Grzegorz Żmijschool

Zachodnie dążenie do stworzenia nowego, lepszego świata w czasach przełomu

RECENZJA:

 

Matthias Herdegen, Heile Welt in der Zeitenwende. Idealismus und Realismus in Recht und Politik, C.H. Beck, München 2023, ss. 339.
Nazwisko autora monografii znane jest z licznych pozycji poświęconych prawu międzynarodowemu i niemieckiemu prawu konstytucyjnemu. Monografia Heile Welt in der Zeitenwende. Idealismus und Realismus in Recht und Politik, C.H. Beck, München 2023 to dzieło z pogranicza nauk prawnych i politycznej publicystyki.

Tytułowy „zdrowy świat” (niem. heile Welt) wyraża zdaniem Autora dominującą w prawie i polityce romantykę:  idealistyczną wizję państwa i świata, któremu towarzyszy tęsknota za „naturalnym” porządkiem, prymatem określonych wartości nad innymi potrzebami, w szczególności bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrzym.  To także wizja stworzenia nowego, lepszego świata.

W rzeczywistości towarzyszy temu stałe dążenie do harmonii i ujarzmienie polityki przez sędziowskie wytyczne. W ocenie autora dominacja silnie przesiąkniętego prawem rozumienia polityki, wzmacniającej państwo prawa, prowadzi jednocześnie do wątpliwego wzmocnienia judykatywy, przy jednoczesnym skarłowaceniu polityki.  

 Drugi człon tytułu koncentruje się na „przełomie czasów” (słowo wybrane słowem roku 2022 w Niemczech  przez Towarzystwo Języka Niemieckiego (GfdS), określenie użyte przez kanclerza O. Scholza bezpośrednio  po agresji na Ukrainę) i wprost jest wynikiem szoku, jaki dla części elit niemieckich stanowiła rosyjska agresja na Ukrainę. Stanowi ona cezurę, która zdaniem Autora, wystawia wiele z przyjętych w ostatnich latach sposobów myślenia na poważną próbę. Co więcej, stanowi o konieczności obrony „zdrowego świata”, wspólnego domu - zachodniego porządku opartego na podstawowych wartościach.     


[wkrótce]