ISSN: 2657-800X
search
2022, t. 5, nr 2 (10), poz. 38
2022, vol.5, No. 2 (10), item. 38
2022-12-31
wyświetleń: 484 |
pobrań: 171 |

Paweł Kuglarzschool

XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2022

18 listopada 2022 r. w Warszawie odbył się XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2022, organizowany przez Sekcję Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Kongres był ważnym forum dyskusji przedstawicieli świata nauki oraz praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na temat podsumowania wniosków z praktyki stosowania instytucji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Głównym tematem była kwestia implementacji w Polsce dyrektywy restrukturyzacyjnej UE z 2019 roku.

Kongres odbył się w Warszawie, dzięki uprzejmości minister Olgi Semeniuk-Patkowskiej w sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zgromadził ok. 200 uczestników.
Wykład otwierający poświęcony wpływowi europejskiego prawa upadłościowego na krajowego na przykładzie implementacji dyrektywy restrukturyzacyjnej w Niemczech wygłosił wybitny znawca prawa restrukturyzacyjnego  prof. Heinz Vallender z Niemiec.

W czasie sesji otwierającej – w ramach Panelu Legislacyjnego – r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda przybliżył m.in. zasady powoływania syndyków w różnych krajach (Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Austria czy Czechy. Zauważył m.in., że Czechy należą do wyjątków w Europie, gdzie przewidziano częściowo możliwość losowania syndyków. Z uwagi na negatywne doświadczenia planuje się odejść od tego rozwiązania. Następnie wiceprzewodniczący Sekcji INSO ds. Legislacji r.pr. Karol Tatara omówił główne problemy polskiego systemu insolwencyjnego przedstawiając efektywność postepowania o zatwierdzenie układu na tle innych postępowań restrukturyzacyjnych. W dalszej części: sędzia Emil Szczepanik z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił wybrane zagadnienia implementacji dyrektywy; Marcin Kubiczek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wskazał na trudności techniczne przy ewentualnym losowaniu syndyków. W panelu rozważano kwestie usprawnień legislacyjnych, w tym także kwestie samorządu zawodowego doradców restrukturyzacyjnych, czy też uprawnień nadzorczych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uczestnicy byli zgodni – sędziowie, syndycy, przedstawiciele wierzycieli – że większą rolę w powoływaniu – a nie tylko zmianie – syndyka w postępowaniu upadłościowym powinni mieć wierzyciele. Spośród różnych wariantów tej partycypacji, rozważano powoływanie osoby wskazanej we wniosku przez wierzyciela, powoływanie przez zgromadzenie wierzycieli lub możliwość wiążącego wskazania osoby syndyka, który zostanie powołany przez sąd. Wskazano, że nie bez znaczenia są także uprawnienia rady wierzycieli.


Od lewej: r.pr. Paweł Kuglarz, r. pr. Karol Tatara, r.pr.  Magdalena Waląg-Pyzik, prof. Heinz Vallender – laureat Nagrody im. Maurycego Allerhanda 2022, Mariusz Grajda, Mateusz Kaliński), dr. Wojciech Rogowski – prezes IA

W panelu wykazano, jak ważna dla naszego środowiska jest kwestia implementacji dyrektywy restrukturyzacyjnej. Przedstawiciele Sekcji INSO Instytutu Allerhanda są zaangażowani w prace nad implementacją dyrektywy oraz przygotowaniem nowej dyrektywy o harmonizacji prawa upadłościowego w Europie.

W panelu praktycznym, którego moderatorem była r.pr. Magdalena Waląg-Pyzik, uczestniczyli przedstawiciele zarówno środowisk finansowych (Marek Rechciński z Pekao S.A., przedstawiciel Związku Polskiego Leasingu – Krzysztof Dzięcioł), jak i praktyków (Mariusz Grajda, partner w MGW CCG, doradca restrukturyzacyjny Łukasz Grenda oraz przedstawiciel Boston Consulting Group Dawid Wycech). Wykazano jak ważne dla efektywnego i transparentnego postępowania restrukturyzacyjnego jest wypracowanie przez środowiska instytucji finansowych oraz doradców restrukturyzacyjnych i pełnomocników kodeksu dobrych praktyk w restrukturyzacji. Zamierzamy kontynuować prace, które umożliwią przygotowanie takiego kodeksu.

Panel zwany tradycyjnie sędziowskim prowadził sędzia Piotr Stanisławiszyn a uczestniczkami były: sędzia Anna Ludwiczyńska z SR we Wrocławiu, sędzia Katarzyna Arciszańska z SR w Lublinie, sędzia Gizela Jamróz z SR w Gliwicach oraz przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości Patrycja Makuch. Wykazano w nim jak ważna dla postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest kwestia efektywnego i sprawnego funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Można wręcz stwierdzić, że to być albo nie być postępowań insolwencyjnych w Polsce. Jeżeli w szybkim czasie nie dojdzie do poprawy funkcjonowania KRZ, to może dojść do poważnych zatorów w sądach upadłościowych.


Prof. Heinz Vallender z dyplomem Nagrody im. Maurycego Allerhanda 2022

W czasie Kongresu przyznano po raz kolejny Nagrodę im. Prof. Maurycego Allerhanda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii, którą w tym roku otrzymał prof. Heinz Vallender.

Prof. Vallender był przewodniczącym Sądu Upadłościowego w Kolonii, dyrektorem Instytutu Europejskiego i Niemieckiego Prawa Upadłościowego w Kolonii. Był jednym z twórców i wieloletnim przewodniczącym Judical Wing, stowarzyszenia Insol Europe. Judical wing jest formą współpracy sędziów upadłościowych z całej Europy, w której aktywnie uczestniczą polscy sędziowie.

Laudację wygłosił r.pr. Paweł Kuglarz wskazując na istotną rolę prof. Vallendera we współpracy środowisk upadłościowych w Europie.

Prof. Vallender dziękując za wyróżnienie zaproponował organizacje wspólnych polsko-niemieckich konferencji upadłościowych. Powiedział też, ze jest zaszczycony, że mógł wziąć udział w Kongresu INSO Instytutu Allerhanda i wzruszony, że otrzymał doroczną nagrodę imienia tego wybitnego polskiego jurysty.