ISSN: 2657-800X
search
2022, t. 5, nr 2 (10), poz. 22
2022, vol.5, No. 2 (10), item. 22
2022-12-30
wyświetleń: 214 |

Kamil Jońskischool, Wojciech Rogowskischool

Transformacja ustrojowa w sądach powszechnych – postulaty i ich realizacja

Artykuł prezentuje zasadnicze postulaty zgłaszane przez kręgi „Solidarnościowe” wobec sądownictwa powszechnego. Argumentuje, że kluczowe znaczenie miały w tym zakresie: (i) kompleksowa reforma organizacji sądów, której fundamentem była koncepcja samorządowa, oraz (ii) usunięcie z szeregów sędziów osób, szczególnie gorliwie zaangażowanych w podtrzymywanie państwa bezprawia. Następnie przeanalizowano strategie zastosowane po 1989 r. w celu realizacji powyższych postulatów. Ostatecznie uzasadnioną wydaje się konstatacja, że nie udało się zrealizować żadnego z nich, przy czym reforma samorządowa - wprowadzona w 1989 r. przez ugrupowania wywodzące się z „Solidarności” - została w kolejnej dekadzie odwrócona przez siły polityczne, które ją wprowadziły. Autorzy argumentują, że przyczyną tej wolty była właśnie nieefektywność działań zmierzających do usunięcia osób, zaangażowanych w ancien regime. Niepowodzenia związane z „oczyszczeniem” środowiska sędziowskiego, oraz z wprowadzeniem modelu opartego na samorządzie sędziowskim, okazały się niejako stronami tej samej monety.[wkrótce]

 

 

Spis treści

 

I. Tło historyczne: 1956-1989

I.1. „Październik” 1956

I.2. „Karnawał Solidarności”

I.3. „Stan Wojenny”

I.4. „Okrągły Stół”

II. Reforma Samorządowa

III. „Oczyszczenie” – dwa modele

III.1. Weryfikacja „sądowa”

III.2. Weryfikacja „administracyjna”

IV. „Oczyszczenie” – Rząd T. Mazowieckiego

V. Odwrót od modelu samorządowego i „pierwsza dekomunizacja

VI. „Druga dekomunizacja” i u.s.p. z 2001 r.

VII. Próba syntezy