ISSN: 2657-800X
search
2022, t. 5, nr 1 (9), poz. 11
2022, Vol. 5, No. 1 (9), item. 11
2022-06-30
wyświetleń: 94 |

Paweł Księżakschool

Prawo cyborgów (2). Własność i dobra osobiste

Granica ciała człowieka stanowi – nadal – podstawową granicę oddzielającą podmiot od przedmiotu. Rzeczy, również te, którymi posługuje się człowiek, mają zawsze inny status prawny niż człowiek. Ciało człowieka nie jest rzeczą, nie jest też innym przedmiotem prawa. Ciało tworzy człowieka czyli podmiot. To żywy organizm homo sapiens jest osobą fizyczną, podmiotem i to ono jest w określonych relacjach do tego, co się znajduje poza nim, natomiast nie jest w relacji właścicielskiej z samym sobą. Jak ocenić jednak przedmioty połączone trwale z ciałem? Czy stają się one częścią ciała a zatem składową podmiotu, czy też pozostają nadal rzeczami, których status można oceniać według regulacji właściwych rzeczom? A może ich status jest jakiś inny, pośredni między przedmiotem a podmiotem?

 

[całość wkrótce]