ISSN: 2657-800X
search
2022, t. 5, nr 1 (9), poz. 1
2022, Vol. 5, No. 1 (9), item. 1
2022-06-30
wyświetleń: 76 |

Od Redakcji [9]

Wydanie 9 numeru "Głosu Prawa" przypadło na czas, który wydawał się nam odległy, a blisko nas niemal niemożliwy. Od 24 lutego 2022 r. trwa wojna będąca konsekwencją ataku przez Federację Rosyjską na Ukrainę. Agresor pogwałcił wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Wojna pochłonęła już tysiące ludności cywilnej, w tym co najmniej kilkaset dzieci. 

Przerażeniem napawa fakt, że wojnie towarzyszy sączona przez media agresora i wpajana obywatelom nienawiść do Ukraińców. 

Nie tylko politycy, organizacje międzynarodowe, ale i liczni prawnicy podejmują liczne działania w celu zakończenia wojny i ukarania winnych najokropniejszych zbrodni - zbrodni przeciwko człowiekowi motywowanych nienawiścią. Liczne wypowiedzi na temat wojny oraz jej konsekwencji w sferze prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, a także możliwej odpowiedzialności zbrodniarzy opublikowała prof. Partycja Grzebyk (członek redakcji GP PPA). Informujemy o nich na bieżąco na naszej stronie i mediach społecznościowych.  W zeszycie zamieszczamy natomiast angielską wersję komentarza dr Ewy Sałkiewicz-Munnerlyn na temat tymczasowych środków zabezpieczających w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości (postanowienie z 16 marca 2022 r. w sprawie Ukraina przeciwko Rosji).

Z uwagi na coraz częstsze nazywanie zbrodni popełnianych na Ukraińcach przez Rosjan ludobójstwem, postanowiliśmy przypomnieć, czym jest ludobójstwo, i jak widział je twórca terminu oraz główny autor Konwencji ONZ Rafał Lemkin – w kontekście Holodomoru (Wielkiego Głodu). W tym kontekście zamieszczamy w zeszycie obszerniejszy tekst o Lemkinie w języku ukraińskim.

Oprócz tematu związanego z wojną i prawem międzynarodowym w zeszycie znajdują się bardzo cenne opracowania o wpływie sztucznej inteligencji na relacje międzyludzkie i prawo małżeńskie (Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska) oraz problemach związanych z działaniem pełnomocnika w postepowaniu cywilnym ze skargi nadzwyczajnej (Katarzyna Brzostek).

W roku 1922 r. mija 90 lat od ogłoszenia Kodeksu karnego z 1932 r., powszechnie znanego, jako „kodeks Makarewicza” – chociaż przecież ogromny wkład w jego powstanie i ostateczną wersje miał też Wacław Makowski czy Emil Stanisław Rappaport. Nie może więc dziwić, że to Makarewicz stał się bohaterem „Pocztu prawników i ekonomistów” – tym bardziej, że w maju minęło 150 lat od dnia jego urodzenia. W związku z tym postanowiliśmy też przedrukować w dziale FONTES cenny tekst uczonego pt. Prawo karne i prawa obywatela, a także artykuł Maurycego Allerhanda powstały tuż po ogłoszeniu Kodeku karnego z 1932 r. pt. Wpływ kodeksu karnego na prawo prywatne.

Zapraszamy do lektury stałych działów, w tym najnowszego – „Prawo cyborgów” – z drygą odsłoną serii rozważań prof. Pawła Księżaka. Godny uwagi jest też opracowanie studiowaniu prawa w okresie międzywojennym w Polsce przez kobiety  (na konkretnym przykładzie).

Od 2021 r. jesteśmy nie tylko czasopismem znajdującym się w licznych bazach naukowych, w tym w ERIH+, ale „Głos Prawa” jest też w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie autor otrzymuje 40 pkt. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania opracowań do redakcji.