ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr. 2 (8), poz. 20
2021, Vol. 4, No. 2 (8), item. 20
2021-12-30
wyświetleń: 162 |

Tomasz A. Zienowiczschool, Rachela Sprengel

Relacja między zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawdy materialnej w polskiej procedurze cywilnej

Artykuł podejmuje próbę wskazania relacji zachodzących pomiędzy zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawny materialnej oraz skutków prawnych w tym procesowych, społecznych i socjologicznych tej relacji oraz zwraca uwagę na kształtowanie przez prawo zachowań podmiotów będących adresatami tych norm.
Pojęcia kluczowe: dowód, kontradyktoryjność, prawda materialna, sprawiedliwość, dostęp do sądu, szybkość postępowania sądowego

 

 

[wkrótce]