ISSN: 2657-800X
search
2021, t. 4, nr 1 (7), poz. 14
2021, Vol. 4, No. 1 (7), item. 14
2021-06-30
wyświetleń: 192 |

Stanisław A. Szofet

Quo vadis trzecia władzo?

Drugi felieton poświęcony aktualiom w polskim sądownictwie. Tym razem autor stawia pytania o to, czy w obecnym sporze nie dochodzi do przekroczenia granic, do wkroczenia władzy sądowniczej na pole zastrzeżone tradycyjnie dla władzy politycznej (ustawodawczej i wykonawczej). Nawiązując do sporu o system nominowania i powołania sędziów w Polsce pyta, czy nie wiedzie on do zakwestionowania najważniejszej gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Autor zastanawia się, czy spory wokół i wewnątrz sądownictwa nie prowadzą do delegitymizacji władzy sądowniczej, a w konsekwencji doprowadzą do jej instrumentalizacji.

Keywords: wymiar sprawiedliwości w Polsce, sądownictwo, podział władzy, trybunały konstytucyjne, TSUE, niezawisłość sędziowska, nieusuwalność sędziów.