ISSN: 2657-800X
search
2020, t. 3, nr 2 (6), poz. 32
2020, Vol. 3, No. 2 (6), item. 32
2020-12-09
wyświetleń: 29 |

Krzysztof Smolanaschool

Karol Bertoni (1876 – 1967) – zapomniany współtwórca polskiej służby zagranicznej

[zapowiedź]

W ostatnich latach szczególnie często wracamy do postaci historycznych, które odegrały znaczącą rolę w odzyskanie przez Polskę niepodległości i budowę Niepodległego Państwa. Najczęściej przypomina się wielkich polityków jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Józef Haller, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, ale lista jest dłuższa i obejmująca nie tylko polityków, czy wojskowych. Na tej liście znajdują się, a może raczej powinni się znaleźć ludzie, którzy budowali podstawy służb państwowych, by odradzające się Państwo od pierwszej chwili mogło sprawnie funkcjonować.

Jednym z twórców podstaw instytucjonalnych Odrodzonej Polski, niewątpliwie był prawie nieznany szerszemu ogółowi Karol Bertoni, którego można uznać za twórcę polskiej służby konsularnej i współtwórcę polskiej służby zagranicznej.
[...]
(całość wkrótce)