ISSN: 2657-800X
search
2019, t. 2, nr 1 (3), poz. 1
2019, Vol 2, No 1 (3), item. 1
2019-05-29
wyświetleń: 940 |
pobrań: 907 |

Adam Redzikschool, Arkadiusz Radwanschool, Wojciech Rogowskischool

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników drugi zeszyt „Głosu Prawa”. Mamy nadzieję, że i tym razem spotka się z zainteresowaniem.
     W dziale „Opera” zamieściliśmy opracowanie nawiązujące do rozważań z zeszytu pierwszego na temat inflacji prawa, czyli artykuł o regulacjach finansowych Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym w kontekście działań dyscyplinujących nadzoru bankowego. Ponadto publikujemy: zapowiedziany artykuł o Anzelmie Lutwaku – twórcy przedwojennego „Głosu Prawa”, opracowanie na temat koncepcji „zbrodni przeciwko ludzkości” oraz rozważania o modelach modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi.
     W dziale „Sententiae”, oprócz kontynuacji przeglądu orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego, polecamy przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej na temat dóbr osobistych, a także glosę do jednego z najnowszych wyroków Sądu Najwyższego.
     W nowym dziale „De lege emendanda”, w którym zamierzamy publikować projekty dobrych regulacji, omawiać koncepcje regulacyjne oraz prezentować dyskusję nad projektami prawa, zamieszamy opracowane przez zespół Instytutu Allerhanda założenia do ustawy o Sądzie Rynku Kapitałowego, a ponadto uwagi na temat dyrektywy Unii Europejskiej o postępowaniu przedupadłościowym oraz stanowisko Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w sprawie istotnych zagadnień dotyczących projektu nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe.
     W dziale „Fontes” tym razem interesujące rozważania Rafała Lemkina o ewolucji władzy sędziego karnego oraz mało znany artykuł patrona Instytutu Allerhanda na temat adwokatury, w tym przygotowania do zawodu oraz deontologii zawodowej. Referat prof. Allerhanda zainspirował do pewnej polemiki, która znajduje się bezpośrednio po nim, ale już w dziale „Res gestae”. Dział ten jest bogaty. Znajdziemy w nim też opracowanie o „nieskazitelnym charakterze” jako podstawie wpisu na listę adwokatów w Polsce międzywojennej, artykuł biograficzny o „fałszywym autorytecie” adwokatury polskiej oraz kontynuację „Pocztu jurystów i ekonomistów polskich” – tym razem bohaterem cyklu jest Rafał Lemkin – z okazji 60. rocznicy śmierci.
     Wśród tekstów drobnych („Miscellanea”) znajduje się recenzja oraz dwa krótkie opracowanie dotyczące jubileuszu samorządu adwokackiego. Zeszyt zamyka felieton z cyklu „Panopticum” oraz – podobnie jak w zeszycie pierwszym – notatka zainspirowana grafiką
z czwartej strony okładki.
     W ostatniej chwili dotarła do nas jakże smutna wiadomość o tragicznej śmierci ukraińskiego adwokata, działacza społecznego i mecenasa kultury Mychajły Petriwa, zasłużonego dla wspólnych badań i dla wspólnego dziedzictwa. W dziale „In memoriam” przywołaliśmy jego sylwetkę.
      Miło nam poinformować, że do zespołu Redakcji dołączyli młodsi Koledzy. Sekretarzem Redakcji została dr Joanna Kruszyńska-Kola, zaś redaktorem językowym mgr Patryk Gacka.
      Zapraszamy do lektury, odwiedzania naszej strony www.glosprawa.pl, profilu na FB oraz do współpracy.
     Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi.

 

                                                             Arkadiusz Radwan, Adam Redzik, Wojciech Rogowski