ISSN: 2657-800X
search
2019, t. 2, nr 2 (4), poz. 35
2019, Vol 2, No 2 (4), item. 35
2019-12-20
wyświetleń: 1576 |
pobrań: 953 |

Wojciech Rogowskischool

VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych FINREG 2019 i Jubileusz 10-lecia Instytutu Alleranda

Szósty Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019 podjął szeroką paletę aktualnych tematów rozwoju i regulacji rynków finansowych. Pierwszy dzień przyniósł pogłębioną refleksję nad potrzebą i sposobem organizacji specjalistycznego sądu dla rynku kapitałowego. Przedstawione zostały opracowane w Instytucie Allerhanda założenia dla ustawy (dr hab. prof. VMU Arkadiusz Radwan, prezes IA). W dyskusji głos zabrali dr Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych; prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski – przewodniczący KNF;  Mariusz Haładyj – prezes Prokuratorii Generalnej RP; dr Jarosław Bełdowski ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Piotr Bodył-Szymala – dyrektor Obsługi Prawnej w Santander Bank Polska S.A.; sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – wykładowca Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Krzysztof Grabowski z IA,  który poprowadził dyskusję. Pozostałe sesje plenarne Kongresu poświęcone zostały dyskusji w interdyscyplinarnym gronie ekspertów, praktyków i legislatorów problemów odbudowy zaufania do nadzoru i rynku kapitałowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe instrumenty, zmianę struktury i konieczność nowej strategii. W sesji aktywny udział wzięli: Magdalena Łapsa-Parczewska, dyrektor zarządzająca Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym KNF); dr Marcin Olechowski (Partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak),
Panel inauguracyjny Kongresu FinReg 2019. Przemawia prof. Arkadiusz Radwan, prezes IA. 

Katarzyna Przewalska (dyrektor Departamentu Rynku Finansowego MF), dr Jacek Socha (wiceprezes w Partner PWC Polska), Tomasz Masiarz (partner w Kancelaria Dubiński Jeleński Masiasz i Wspólnicy) oraz dr Wojciech Rogowski (wiceprezes IA). Kolejnym tematem były najnowsze regulacje obrotu papierami wartościowymi i wpływ tych zmian w prawie na funkcjonowanie rynku obligacji korporacyjnych i finansowania spółek. Wiele niuansów nowego prawa przybliżyli: Agnieszka Bogaj-Gryglicka (dyrektor Departamentu Spółek publicznych Urzędu KNF), Piotr Smołuch (wspólnik BSWW legal & tax), Jarosław Jukiel (dyrektor finansowy Ghelamco), Piotr Jankowski (wiceprezes Zarządu Dom Maklerski Michael/Ström),  Karol Tatara (Kancelaria Radcy Prawnego Tatara i Współpracownicy) oraz prof. UW dr hab. Marcin Dyl (prezes Izby Zarządzajacych Funduszami i Aktywami), który skomentował rozwój legislacji z perspektywy profesjonalistów zarządzających aktywami. Echem medialnym odbiły się kongresowe wystąpienia przedstawicieli głównych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce – prof. UW dr. hab. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, na temat aktualnej polityki i praktyki nadzorczej KNF, oraz Prezesa Pawła Szałamachy z Zarządu Narodowego Banku Polskiego i  Komitetu Stabilności Finansowej, podsumowujący doświadczenia pierwszych lat polityki makroostrożnościowej w Polsce. Drugi dzień Kongresu tradycyjnie przyjął formę konferencji naukowej, której bogaty program został wyłaniany w konkursie call for papers ogłoszonym w maju ubiegłego roku. 
Pierwszym mocnym akordem Konferencji był wykład monograficzny, tzw. keynote lecture, wygłoszony przez prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego (Uniwersytet Wrocławski) dyskutujący główne wyzwania dla regulacji rynków finansowych A.D. 2019.  W trakcie konferencji naukowej, tradycyjnie goszczącej w sali seminaryjnej Urzędu KNF przy ul. Pięknej, zgromadziło się ponad 80 uczestników, którzy wysłuchali i przedyskutowali 22 referaty w ciągu ośmiu sesji. Dorobek intelektualny konferencji naukowej będzie sukcesywnie prezentowany na łamach czasopisma „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda” (www.glosprawa.pl).
Przemawia prof. Dariusz Adamski (UWr) w tle dr Wojciech Rogowski – wiceprezes IA


Pierwsze posiedzenie Sekcji Instytutu Allerhanda dedykowanej Compliance  i Przeciwdziałaniu Korupcji w Biznesie

Drugim ważnym akcentem drugiego dnia Kongresu FinReg 2019 było inauguracyjne posiedzenie Sekcji IA dedykowanej Compliance i Przeciwdziałaniu Korupcji w Biznesie. W gościnnych wnętrzach Urzędu KNF spotkali się inicjatorzy Sekcji: Konrad Zawodziński, Wiktor Wesołowski, dr Wojciech Rogowski, oraz Kamil Nowak, Krystyna Potapenko, Anna Grochowska-Wasilewska, prof. Szymon Pawelec, Iwanna Czajkowska, Marcin Klonowski. Przedmiotem zainteresowań Sekcji pozostaje w szczególności problematyka zwalczania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ochrona informacji i tajemnic prawnie chronionych, sankcji ekonomicznych i środków ograniczających, nieuczciwej konkurencji. Sekcja zrzesza przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz praktyki prawnej. Do członkostwa w Sekcji zapraszamy nie tylko prawników, lecz także osoby z wykształceniem lub doświadczeniem w dziedzinie zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości i audytu. Sekcja swoje działania będzie realizowała poprzez udział w procesie stanowienia prawa (a kilka procesów już trwa), dialog z instytucjami życia publicznego i podejmowanie dyskusji problemowych ze środowiskiem biznesowym, administracją państwową, prowadzenie a także organizowanie tematycznych seminariów i konferencji. Założyciele zapraszają wszystkich zainteresowanych do wspólnego działania.


W  2019 r. minęło 10 lat od inauguracji Fundacji Instytut Zaawansowanych Studiów Prawnych im. Prof. Maurycego Allerhanda, znanej powszechnie jako Instytut Allerhanda. W tym jubileuszowym momencie bankiet Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2019 stał się też okazją do urodzinowego spotkania środowiska Instytutu z pracownikami, przyjaciółmi oraz dobroczyńcami Instytutu Allerhanda, osobami, które zaufały nam i  przez kolejne lata wspierały jego inicjatywy. Fundatorami IA byli w 2009 r. śp. dr Leszek Allerhand – wnuk patrona Instytutu, śp. prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, dr Arkadiusz Radwan, dr Wojciech Rogowski, dr Adam Redzik i Michał Bobrzyński.

Od lewej: prof. Arkadiusz Radwan – prezes IA, prof. Stanisław Sołysiński, dr Wojcich Rogowski – przewodniczący Rady Głównej IA

W trakcie bankietu wieczorem pierwszego dnia Kongresu FinReg 2019 Zarząd uhonorował symbolicznym piórem Pelikan sygnowanym podpisem profesora prof. Maurycego Allerhanda (wygrawerowanym na podstawie oryginalnego podpisu profesora) osoby i instytucje, które od początku – a to już dekada – wspierają idee IA. Podziękowania i wyróżnienie otrzymali: Alina Towarnicka-Allerhand (rodzina), prof. Stanisław Sołtysiński (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak), Krzysztof Zakrzewski (Domański Zakrzewski Palinka), Rafał Kos (Kubas Kos Gałkowski), Andrzej Jakubiak (mBank), Mariusz Haładyj (Prokuratoria Generalna RP), Wojciech Kwaśniak (NBP) oraz Andrzej Roter (Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce).  
Od