ISSN: 2657-800X
search

Allerhand Working Papers 2010-2018

Seria Allerhand Working Papers miała na celu szybkie ogłaszanie oryginalnych wyników badań i analiz z zakresu prawa i ekonomii. Publikując working papers Instytut Allerhanda przyczyniał się do nieskrępowanej, szybkiej wymiany myśli i intelektualnej dyskusji wyników badań, mając na celu uzyskanie komentarzy i uwag, które posłużą ostatecznej redakcji tekstu dla pełnej/końcowej publikacji. 


W latach 2010-2018 ukaząło sie 26 pozycji w ramach "Allerhand Working Papers":
AWP 23/2017, J. Dybiński, The notion of a consumer in the EU and Polish capital market laws, ISBN 978-83-63515-34-8

AWP 22/2017, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Advocatus populi and advocatus diaboli– on law, arguments and strategies in Brexit negotiations, ISBN 978-83-63515-23-4

AWP 18/2016, W. Rogowski, Próba oceny skutków poprawy standardów pomocy społecznej w Polsce, ISBN 978-83-63515-22-5

AWP 12/2015, M. Porzycki, A. Rachwał, "Consumer Insolvency Proceedings in Poland", ISBN 978-83-63515-22-5

AWP 11/2014 Ł. Gorywoda, "Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka", ISBN 978-83-63515-12-6

AWP 10/2014 T. Regucki, M. Stępniewska-Janowska, J. Zygucki, "Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach giełdowych. Analiza empiryczna", ISBN 978-83-63515-11-9

AWP 9/2012 D. Sobczyński, "Reforma systemu legislacji w Polsce", ISBN 978-83-63515-03-4

AWP 8/2012 T. Regucki, "Uprzywilejowanie akcji co do głosu w spółkach publicznych", ISBN 978-83-63515-02-7

AWP 7/2012  A. Radwan, T. Regucki, "The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law", ISBN 978-83-63515-01-0

AWP 6/2011  W. Rogowski "System bankowy Turcji, kraju grupy G20.", ISBN 978-83-931222-6-4

AWP 5/2011  K.R. Kopka "Board of Directors in Hostile Takeover Defence – Towards Managerial Passivity?", ISBN 978-83-931222-4-0

AWP 4/2011  M. Bobrzyński, K. Oplustil, "Formation of the European Private Company (SPE) in the light of the CEE Company Law", ISBN 978-83-931222-3-3

AWP 3/2011  M. Ożóg "IP rights and know-how as in-kind contributions", ISBN 978-83-931222-5-7

AWP 2/2010  K. Oplustil, A. Radwan, "Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants", ISBN 978-83-931222-7-1

AWP 1/2010  A.Świderski  "Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe -  „sprawcy” czy „ofiary” kryzysu finansowego? Zarys wybranych problemów związanych z regulacjami prawnymi", ISBN 978-83-931222-8-8