ISSN: 2657-800X
search

Reviewers

The reviewers of the articles submitted for publication in 2018-2019 were, among others:

 

Leszek Bosek (Unwiersytet Warszawski)

 

Paweł Księżak (Universytet Łódzki)

 

Andrzej  Michór (Uniwersytet Opolski)

 

Marian Mudryj (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)

 

Michał Porowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Arkadiusz Radwan (Uniwersytet Witolda Wilkiego w Kownie)

 

Wojciech Rogowski (Instytut Allerhanda)

 

Jerzy Stępień (Uczelnia Łazarskiego)

 

Jacek Widło (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Marcin Zaborski (Warszawa)

 

Paweł Zdanikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Ihor Zeman (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)