Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn* Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje Sprawa dotyczy trzech różnych działań prawnych przed trzema różnymi organami sądowymi, czyli przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (MTS), przed krajowym sądem w Buenos Aires (Argentyna) i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (MTK). W pierwszej, toczącej się przed MTS, Gambia wystąpiła przeciwko Myanmar (Birma) o zarządzenie tymczasowych środków zabezpieczających, aby zapobiec dalszemu […]

Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 4

Od Redakcji, s. 264-267. From Editors, s. 268-271. OPERA Konrad Zawodziński, Whistleblowing w instytucjach finansowych i w sektorze niefinansowym jako obszar konwergencji wymogów i wyzwań compliance oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań, poz. 23, s. 272-299. Krystyna Potapenko, Granice zasady „cel uświęca środki” w filozofii władzy Niccola Machiavellego, poz. 24, s. 300-318. Krzysztof Olszak, Niezawisłość, niezależność i bezstronność w sądownictwie w świetle regulacji prawnych oraz orzecznictwa, poz. 25, s. […]