OD REDAKCJI

Numer czwarty „Głosu Prawa. Przeglądu Prawniczego Allerhan- da” w znacznej części poświęcamy problemowi sądownictwa – w aspekcie ustrojowym oraz orzeczniczym. Czynimy to przede wszystkim poprzez sięgnięcie do źródeł. Dlatego w dziale „Fontes” zamieściliśmy aż trzy krótkie artykuły – przedruki przedwojen- nych tekstów wiodących wówczas i do dziś inspirujących nas au- torów. Pierwszy z nich to tradycyjnie już artykuł prof. Maurycego Allerhanda. Tym razem to mało znany, niemal […]

Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn* Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje Sprawa dotyczy trzech różnych działań prawnych przed trzema różnymi organami sądowymi, czyli przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (MTS), przed krajowym sądem w Buenos Aires (Argentyna) i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (MTK). W pierwszej, toczącej się przed MTS, Gambia wystąpiła przeciwko Myanmar (Birma) o zarządzenie tymczasowych środków zabezpieczających, aby zapobiec dalszemu […]

Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 3

VOX IURIS 2019, No 1 (3) Od Redakcji OPERA Adam Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos” Iwanna Czajkowska, Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym Andrzej Bryl, Zbrodnie przeciwko ludzkości w myśli prawnej Herscha Lauterpachta Paweł Kobes, Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi  SENTENTIAE Patryk Gacka, Przegląd orzecznictwa MiędzynarodowegoTrybunału Karnego Monika Strus-Wołos, […]

Adam Redzik
DROGA KOBIET DO ZAWODU ADWOKATA

Obecnie kobiety stanowią niemal połowę stanu adwokackiego, a wśród najmłodszych adwokatów i wśród aplikantów adwokackich dominują. Pomyśleć, że jeszcze przed stu laty w adwokaturze polskiej nie było żadnej kobiety. Mało, nie było kobiet na studiach prawniczych, bo dopiero od tego roku, roku niepodległości, zostały one dopuszczone – początkowo na próbę – na uniwersyteckie wydziały prawnicze. Podobnie było w wielu krajach europejskich. Dominowało patrzenie „prawnorzymskie” i zakaz wprowadzony […]

Recenzja: Tomasz Snarski, Debata Hart – Fuller
i jej znaczenie dla filozofii prawa

Dr Tomasz Snarski należy do prawników-naukowców młodego pokolenia. Zainteresowania ze sfery filozofii prawa łączy on z praktyką adwokacką oraz z twórczością w zakresie literatury pięknej, z poezją. Tą ostatnią aktywność wiąże też ze stronami, z których wywodzi się jego rodzina, czyli z Wileńszczyzną. Dlatego drugi tomik poezji pt. Werblista, który dedykował babci Basi „której zawdzięcza Wilno”, ukazał się w serii Biblioteka „Znad Wilii”. Pokłosiem aktywności wśród i dla Polaków Wileńszczyzny […]