Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn* Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje Sprawa dotyczy trzech różnych działań prawnych przed trzema różnymi organami sądowymi, czyli przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (MTS), przed krajowym sądem w Buenos Aires (Argentyna) i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (MTK). W pierwszej, toczącej się przed MTS, Gambia wystąpiła przeciwko Myanmar (Birma) o zarządzenie tymczasowych środków zabezpieczających, aby zapobiec dalszemu […]

Koci ogon

Ewa Stawicka Ponieważ od czegoś należy zacząć, a dobre maniery nakazują przedstawić się zanim się rozpocznie publiczne wystąpienie, przeto proszę pozwolić mi na krótką prezentację pomysłu na inicjowany właśnie cykl tekstów. Wieloletnie wykonywanie zawodu adwokata stało się dla mnie bramą do zawarcia znajomości z wieloma interesującymi ludźmi oraz zjawiskami – i dzielenie się tą właśnie częścią doświadczeń, nabytych niejako przy okazji noszenia togi […]

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
“HOLOCAUST AND INTERNATIONAL LAW”,
ODESSA, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

W dniach 25-26 października 2018 r. w Domu Uczonych w Odessie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. “Holocaust and International Law”. Poświęcona została ona 70. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa 9 grudnia 1948 r. Konferencja nawiązała do wymordowania ludności żydowskiej Odessy w magazynach prochowych w 1941 r. Organizatorami konferencji byli: Ukraińskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego, Muzeum Holokaustu w Odessie oraz Fundusz na rzecz wspierania […]

W drogę

[Przedmowa do pierwszego zeszytu „Głosu Prawa” z 1924 r.]„Lud walczyć musi o prawo, jak o mury miasta!” . Heraklit z Efezu, w Kompilacji Diogenesa Laërtiusa IX, 2 „Pragnąc Jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich Jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, […]

Allerhand Law Review 2018 – Vol. 1 – No. 1-2

  VOX IURIS 2018, No 1 Ruszamy W drogę – przedmowa do zeszytu nr 1 z 1924 r. OPERA Wojciech Rogowski, Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce Jacek Widło, Remarks on the admissibility of the choice of law for domestic contracts prepared on the basis of the judgement of the European Court of Justice of 8 June 2017 (C-54/16) Marcin […]