Paweł Księżak
ROLNIK JAKO TWÓRCA – PRAWNOAUTORSKA
OCHRONA DZIEŁA SZTUKI ROLNEJ

Tytuł artykułu z pewnością wydawać się może zaskakujący. Nie należy go rozumieć jedynie jako metafory, opisującej zachwyt nad jakimś wytworem rolnika, ale zupełnie dosłownie. W dotychczasowej literaturze naukowej brak jest próby umieszczenia rolnika w kontekście prawnoautorskim. Propozycja taka wydawać się może dziwna: działalność rolnicza kojarzy się przecież z czynnościami powtarzalnymi, typowymi, które oczywiście przybierają różną postać, ale w swym trzonie pozostają takie same […]

W drogę

[Przedmowa do pierwszego zeszytu „Głosu Prawa” z 1924 r.]„Lud walczyć musi o prawo, jak o mury miasta!” . Heraklit z Efezu, w Kompilacji Diogenesa Laërtiusa IX, 2 „Pragnąc Jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich Jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, […]