Przeciw jednostajności orzecznictwa

Prof. dr Maurycy Allerhand Artykuł jest interwencyjnym głosem wybitnego prawnika na temat tendencji ujednolicania orzecznictwa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej poprzez działalność Sądu Najwyższego. Opublikowany został w „Głosie Prawa” z 1929 r. w numerze 9-10 (s. 196-198). Nie był to pierwszy głos w tej sprawie. Już w pierwszym roku wydawania „Głosu Prawa” kwestię tę poruszył w ważnym i interesującym artykule pt. O Sąd Najwyższy redaktor Anzelm Lutwak (zob. „Głos Prawa” 1924, nr 9-10 […]

From Editors

The fourth issue of “The Voice of Law. Allerhand Law Review” is to a large extent dedicated to the problem of the judiciary in its systemic and practical dimensions. We do this primarily by refer- ring to sources. For this reason, three short articles – reprints of pre-war texts of the then leading and still inspiring authors – have been placed in […]

OD REDAKCJI

Numer czwarty „Głosu Prawa. Przeglądu Prawniczego Allerhan- da” w znacznej części poświęcamy problemowi sądownictwa – w aspekcie ustrojowym oraz orzeczniczym. Czynimy to przede wszystkim poprzez sięgnięcie do źródeł. Dlatego w dziale „Fontes” zamieściliśmy aż trzy krótkie artykuły – przedruki przedwojen- nych tekstów wiodących wówczas i do dziś inspirujących nas au- torów. Pierwszy z nich to tradycyjnie już artykuł prof. Maurycego Allerhanda. Tym razem to mało znany, niemal […]

Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn* Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje Sprawa dotyczy trzech różnych działań prawnych przed trzema różnymi organami sądowymi, czyli przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (MTS), przed krajowym sądem w Buenos Aires (Argentyna) i przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze (MTK). W pierwszej, toczącej się przed MTS, Gambia wystąpiła przeciwko Myanmar (Birma) o zarządzenie tymczasowych środków zabezpieczających, aby zapobiec dalszemu […]

Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 4

Od Redakcji, s. 264-267. From Editors, s. 268-271. OPERA Konrad Zawodziński, Whistleblowing w instytucjach finansowych i w sektorze niefinansowym jako obszar konwergencji wymogów i wyzwań compliance oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań, poz. 23, s. 272-299. Krystyna Potapenko, Granice zasady „cel uświęca środki” w filozofii władzy Niccola Machiavellego, poz. 24, s. 300-318. Krzysztof Olszak, Niezawisłość, niezależność i bezstronność w sądownictwie w świetle regulacji prawnych oraz orzecznictwa, poz. 25, s. […]

Boże Narodzenie 2019 – Nowy Rok 2020 – Spotkanie Noworoczne

Na Święta Bożego Narodzenia życzymy Spokoju, Radości oraz Wzajemnego Szacunku. A na nadchodzący 2020 Rok wszelkiej pomyślności! „Mizerna, cicha, stajenka licha, Pełna niebieskiej chwały. […]Długo czekali, długo wzdychali, Aż niebo rozgorzało, Piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało. Hej ludzie prości Bóg z wami gości Skończony czas niewoli. On daje siebie chwała na Niebie Pokój ludziom dobrej woli. […] Ilustracją […]

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników drugi zeszyt „Głosu Prawa”. Mamy nadzieję, że i tym razem spotka się z zainteresowaniem. W dziale „Opera” zamieściliśmy opracowanie nawiązujące do rozważań z zeszytu pierwszego na temat inflacji prawa, czyli artykuł o regulacjach finansowych Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym w kontekście działań dyscyplinujących nadzoru bankowego. Ponadto publikujemy: zapowiedziany artykuł o Anzelmie Lutwaku – twórcy przedwojennego „Głosu Prawa”, opracowanie na temat koncepcji „zbrodni przeciwko ludzkości” […]

Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 3

VOX IURIS 2019, No 1 (3) Od Redakcji OPERA Adam Redzik, Anzelm Lutwak (1877-1942) i jego „Głos” Iwanna Czajkowska, Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym Andrzej Bryl, Zbrodnie przeciwko ludzkości w myśli prawnej Herscha Lauterpachta Paweł Kobes, Zróżnicowany charakter modeli kurateli sądowej w postępowaniu z nieletnimi  SENTENTIAE Patryk Gacka, Przegląd orzecznictwa MiędzynarodowegoTrybunału Karnego Monika Strus-Wołos, […]

Zapraszamy na Kongresy Instytutu Allerhanda: VI FinReg 2019 i XI INSO 2019

W październiku i listopadzie odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu. 17 i 18 października 2019 r. w Warszawie – VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019, połączony z obchodami 10-lecia Instytutu. Szczegółowe informacje o VI FinReg 2019 15 listopada 2019 r. – także w Warszawie – XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego. Szczegółowe informacje o XI INSO 2019 Serdecznie […]

Koci ogon

Ewa Stawicka Ponieważ od czegoś należy zacząć, a dobre maniery nakazują przedstawić się zanim się rozpocznie publiczne wystąpienie, przeto proszę pozwolić mi na krótką prezentację pomysłu na inicjowany właśnie cykl tekstów. Wieloletnie wykonywanie zawodu adwokata stało się dla mnie bramą do zawarcia znajomości z wieloma interesującymi ludźmi oraz zjawiskami – i dzielenie się tą właśnie częścią doświadczeń, nabytych niejako przy okazji noszenia togi […]