Allerhand Law Review – 2019 – Vol. 2 – No. 4Od Redakcji, s. 264-267.

From Editors, s. 268-271.


OPERA

Konrad Zawodziński, Whistleblowing w instytucjach finansowych i w sektorze niefinansowym jako obszar konwergencji wymogów i wyzwań compliance oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań, poz. 23, s. 272-299.

Krystyna Potapenko, Granice zasady „cel uświęca środki” w filozofii władzy Niccola Machiavellego, poz. 24, s. 300-318.

Krzysztof Olszak, Niezawisłość, niezależność i bezstronność w sądownictwie w świetle regulacji prawnych oraz orzecznictwa, poz. 25, s. 319-344.


SENTENTIAE

Patryk GackaPrzegląd orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego, poz. 26, s. 345-352.

Monika Strus-WołosPrzegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, poz. 27, s. 353-359.

Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, Three different actions against Myanmar for genocidal acts and crimes against humanity including deportation (Trzy różne działania przeciwko Myanmar za ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym deportacje), poz. 28, s. 360-368.

Paweł KobesWiek nieletnich na możliwość ich przekazywania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 stycznia 2018 r. w sprawie C‑367/16 – Piotrowski, poz. 29, s. 369-378.


FONTES 

Maurycy AllerhandPrzeciw jednostajności orzecznictwa, poz. 30, s. 377-380.

Stanisław StarzyńskiKilka słów o niezawisłości sądowej wedle art. 77-78 Konstytucji polskiej, poz. 31, s. 381-386.

Ludwik EhrlichStosunek sędziego do prawa. Uwagi na tle porównawczym, poz. 32, s. 387-399.


RES GESTAE 

Julian J. Bąkowski, Wojciech Berger, Kiedy adwokat nie musi tłumaczyć sensu swojego istnienia.  Alana Dershowitza Listy do młodego prawnika, poz. 33, s. 400-408.

Poczet Jurystów i Ekonomistów: Stanisław Śliwiński (1887-1959), poz. 34, s. 409-427.


MISCELLANEA 

Wojciech RogowskiVI Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019 i jubileusz 10-lecia Instytutu Allerhanda, poz. 35, s. 428-433.

Paweł KuglarzXI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – INSO 2019, poz. 36, s. 434-437.

 Janusz KanimirBenefis adwokata Jana Ciećwierza, poz. 37, s. 438-446.

Władysław Lutwak„Nieoficjalny” – autobiografia Rafała Lemkina
po polsku
, poz. 38, s. 447-450.

PONOPTICUM 

Ewa StawickaPod papugami, poz. 39, s. 451-455.

Olga StebelskaWizjoner Polski wolnej, demokratycznej i niepartyjnej: Walery Sławek (1879-1939) – garść re eksji w 80. rocznicę śmierci, poz. 40, s. 456-462.


NA OKŁADCE: Sprawiedliwy broni Prawdy, s. 463

WYKAZ SKRÓTÓW, s. 464.
INFORMACJE DLA AUTORÓW, s. 466.
ABSTRACTS OF ARTICLES AND KEYWORDS, s. 467-472.
TABLE OF CONTENTS, s. 473-475.