Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów…

Późną jesienią 2018 r. uruchomiliśmy nasze czasopismo instytutowe – „Głos Prawa. Allerhanda Przegląd Prawniczy”. Zaczęliśmy w rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce i trudnej drogi kobiet do zawodów prawniczych… Potem były kolejne artykuły…


Ostatecznie wydaliśmy zeszyt 1-2 z 2018 r. – z piętnastoma opracowaniami. Obecnie przygotowujemy zeszyt 1 z 2019 r. Już wkrótce pierwsze artykuły.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Każdy zainteresowany może przesłać do redakcji opracowanie naukowe, tekst praktyczny, glosę lub recenzję. Wszystkie opracowania poddawane są recenzji. Procedura została opisana w zakładce „Redakcja”.

Polecamy lekturę artykułu dr. Wojciecha Rogowskiego pt. Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce.

oraz smakowity przedruk artykułu pióra Rafała Lemkina z Głosu Prawa z 1933 r. a także opracowanie o patronie Instytutu prof. Maurycym Allerhandzie, które początkuje serię pocztu wybitnych prawników.