Zapraszamy na Kongresy Instytutu Allerhanda: VI FinReg 2019 i XI INSO 2019

W październiku i listopadzie odbędą się dwa kongresy Instytutu Allerhanda – flagowe wydarzenia Instytutu. 17 i 18 października 2019 r. w Warszawie – VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2019, połączony z obchodami 10-lecia Instytutu. Szczegółowe informacje o VI FinReg 2019 15 listopada 2019 r. – także w Warszawie – XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego. Szczegółowe informacje o XI INSO 2019 Serdecznie […]

Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów…

Późną jesienią 2018 r. uruchomiliśmy „Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda”, czasopismo będące organem Instytutu Allerhanda. Zaczęliśmy w rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce i trudnej drogi kobiet do zawodów prawniczych… Potem były kolejne artykuły… Ostatecznie wydaliśmy zeszyt 1-2 z 2018 r. – z piętnastoma opracowaniami. Obecnie przygotowujemy zeszyt 1 z 2019 r. Już wkrótce pierwsze artykuły. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Do redakcji […]

100 LAT PRAW WYBORCZYCH KOBIET …

Przed stu laty, 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który w art. 1 stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” – jeżeli ukończył 21 lat… Rok później pierwszych osiem Pań zostało posłami… „Głos Prawa” uruchamiamy w 100 rocznicę pełnych praw wyborczych kobiet w Polsce… Artykuł, to kalendarium o trudnej drodze kobiet do zawodów prawniczych, […]